Societatea pentru Proiecte Morale Structurate Calitativ

office@proiectmoral.ro

 

Directionare 2%
ALEGE / DECIDE SA TE IMPLICI!

DE CE ?

Pentru ca va oferim posibilitatea de a reactiona inteligent, nonviolent la abuzuri.

Pentru a sprijini promovarea de proiecte si produse morale create cu scopul de a creste calitatea vietii copiilor, in special a celor neasistati social si proveniti din familii fara vizibilitate publica, alaturi de SOCIETATEA PENTRU PROIECTE MORALE STRUCTURATE CALITATIV - asociatie apolitica, nonprofit. Pentru a decide o destinatie care sa merite, macar pentru o mica parte (2%) din banii pe care statul ii ia oricum sub forma de impozit anual.

CINE?

1. Dumneavoastra si orice persoana fizica, care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, interesata sa foloseasca aceasta posibilitate si sa incredinteze acesti bani in sprijinul unei cauze in care, dupa ce reuseste sa o inteleaga, va ajunge sa creada. Dumneavoastra si Oricine alege sa sa sprijine financiar activitatea organizatiei si propagarea conceptelor promovate de aceasta, alegand astfel sa se implice inteligent in viata societatii, in folosul singurelor fiinte care chiar merita un astfel de efort. 

2. Persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri în bani si/sau in natura din Romania, provenind din: activitati independente; cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real; piscicultura; silvicultura; transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

CUM?

1. Prin directionarea a 2% din impozitul pe venitul dumneavoastra din anul anterior, completand formularul 230, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

In cazul in care formularul este descarcat de pe siteul ANAF, completati formularul inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular (conform instructiunilor de completarea atasate formularului si rezumate mai jos). Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la dumneavoastra.

Completati formularul 230 "CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL" astfel: 
Cap.I cu datele personale ale dumneavoastra; 
Cap.III pct.2 bifati casuta din dreptul "Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult" si completati datele de identificare ale noastre: 
Denumire entitate nonprofit: Asociatia "Societatea pentru Proiecte Morale Structurate Calitativ" 
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit: 22174300 
Cont bancar (IBAN): RO80PIRB4215722345001000 Banca: Piraeus Bank, sucursala Lipscani 
Suma (lei): 2% din impozitul pe venit realizat de dumneavoastra in anul anterior 2012 (in situatia in care nu cunoasteti suma care poate fi virata, nu completati rubrica "Suma", caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii).

Formularul trebuie semnat in stanga jos, la rubrica "semnatura contribuabil".

2. Prin directionarea a 2% din impozitul pe venitul dumneavoastra din anul anterior, completand formularul 200, disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

UNDE?

1. Cererea (formularul 230), completata de mana, in doua exemplare, se depune direct la registratura organului fiscal apartinator sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. Originalul se depune la:

·         organul fiscal in a carui raza teritoriala aveti adresa de domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiti efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania sau

·         organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit.

2. Declaratia (formularul 200) se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevazute de lege. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

CAND?

Pana la data de 1 Mai a fiecarui an.