Societatea pentru Proiecte Morale, Structurate Calitativ


Misiune / Scop

Scopul înfiinţării asociaţiei cu caracter apolitic Societatea pentru Proiecte Morale Structurate Calitativ este:

-      crearea și promovarea unor produse morale structurate calitativ, în vederea creșterii calitățiivieţii copiilor, în special al celor neasistaţi social şi proveniţi din familii fără vizibilitate publică;

-      crearea și promovarea unor produse morale structurate calitativ, în vederea creșterii calității mediului micro si macrosocial.

 

Image

Precizari:

 1. Proiectele morale pot atinge orice aspect al existentei umane, care are legătură directa sau indirecta cu scopul si obiectivele asociaţiei. Un proiect moral poate fi dezvoltat pana devine un produs moral.
 2. Produsul moral caracterizat prin nepatrimonialitate si legitimitate este rezultatul conceptual structurat calitativ, care este oferit societatii pentru satisfacerea unor nevoi in domenii de interes public general.
 3. Pentru a creşte calitatea vieţii copiilor menţionaţi, produsele morale necesită implicarea tuturor categoriilor de vârstă, deoarece mediul de transmitere al acestor informaţii şi modele este preponderent cel familial.
 4. Pentru a crește calitatea mediului micro si macrosocial, produsele morale necesită implicarea părților relevante din sistemul social.
 5. Pentru a atinge scopul urmărit prin aceste produse morale, este posibilă implicarea oricărei organizaţii sau persoane din toate segmentele societăţii.

Obiectivele generale si permanente ale Societatii pentru Proiecte Morale Structurate Calitativ sunt:

 1. Promovarea în cadru social a unei noi categorii de produse - produsele morale: modele de excelenţă morală / concepte prezentate sub formă de jocuri, broşuri, cărţi, prezentări publice, pagini web, certificare în domeniul culturii organizaționale, certificare de produs moral etc.
 2. Aplicarea principiilor fundamentale ale managementului calităţii în viata sociala, cu scopul creşterii calităţii vieţii, în special a vieţii copiilor.
 3. Identificarea şi includerea în produsele morale, a modelelor de comportament în situaţii normale şi de criză, neincluse în procesul educaţional, în aşa fel încât să fie atenuată discrepanţa dintre morala proclamată oficial şi cea practicată în mod real.
 4. Identificarea şi includerea în produsele morale a unor concepte elaborate pe baza concluziilor din analiza erorilor din istoria naţională.
 5. Completarea sistemului de valori sociale astfel încât să fie asigurată independenţa de gândire indiferent de conjunctura istorică.
 6. Colaborarea cu specialişti recunoscuţi din domeniile: teologie, etică, ştiinţele educaţiei, psihologie, sociologie, drept, calitate (sisteme standardizate de management) etc, precum şi cu alte persoane dedicate respectivelor domenii, dar care nu au recunoaştere oficială.
Image

Information

Scopul infiintarii asociatiei cu caracter apolitic Societatea pentru Proiecte Morale Structurate Calitativ este promovarea unor produse morale structurate calitativ, cu scopul de a creste calitatea vietii copiilor, in special a celor neasistati social si proveniti din familii fara vizibilitate publica.

Blog