PM2 D17P4/1 - momentul 01. Reactia la un demers al Statului privind educatia, prin notificarea institutiilor relevante

Institutiile relevante care au fost notificate:

Data

Institutia

Inregistrarea notificarii

15.01.2008

ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA

Cancelaria Presedintelui

1026

16.01.2008

PARLAMENTUL ROMANIEI – SENAT

Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport

56

16.01.2008

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

Directia Generala Management Invatamant Preuniversitar

24618

Institutiile relevante de la care au fost primite raspunsuri:

Data

Institutia

Inregistrarea notificarii

07.02.2008

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

Directia Generala Management Invatamant Preuniversitar

24618

 

Textul notificarii:

            “Avand in vedere ca incepand cu 17 decembrie 2007 se afla in dezbatere noul pachet de Legi ale Educatiei, va transmitem anexate la prezenta adresa sugestiile si amendamentele noastre pentru imbunatatirea  Proiectului Legii Invatamantului Preuniversitar.

            Justificam acest demers prin faptul ca intre teoriile promovate de personalitãþile marcante ale educatiei si cercetarii din Romania si functionarii publici din sistemul de invatamant, pe de o parte si realitatea educationala la nivelul omului simplu, pe de alta parte, exista unele dezacorduri esentiale, iar acestea, in opinia noastra, se reflecta în Proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar, dupa cum urmeaza:

  1. Responsabilitatea Scolii este ganditã fata de ierarhia din sistemul de invatamant (ca parte a sistemului administrativ) si nu fata de copii. Exista prevazute contracte de management educational, cu adresabilitate ierarhic-administrativa, dar nu exista documentata relatia dintre scoalã si parinti. Parintii nu sunt parteneri reali ai scolii, desi doar ei sustin efectiv copiii care esueaza datorita experimentelor nesfarsite din procesul instructiv-educational.
  2. Programele pline de excese teoretice lasa copiii fara copilãrie si ii expun stresului de a invata obligatoriu informatii pe care nu le aplica si nu le vor aplica in viata reala. Putini dintre copii vor ajunge sa faca cercetare autentica, majoritatea ramanand mediocri din punctul de vedere al celor care le conditioneaza viitorul de insusirea exceselor teoretice. Si toate acestea in conditiile in care abia incepand cu invatamantul liceal (adica de la 16 ani) se ia in considerare inclinatia reala a copilului, cand este deja prea tarziu in viata reala. Invatamantul se dovedeste practic a fi unul de departajare. De aceea nu se justifica solutia de extindere a caracterului obligatoriu si asupra invatamantului prescolar.
  3. Nu exista cunostintele care sa determine consolidarea inteligentei emotionale si a insusirii unui sistem de valori morale care sa nu fie contrazis de realitate, inclusiv de media. Accesul la orice job, precum si evolutia in cariera sunt, in majoritatea cazurilor, direct dependente de abilitatile de integrare emotionala. Din acest punct de vedere nu exista egalitate de sanse intre sexe. Psstrarea unui job ar trebui sa nu fie conditionata de renuntarea la valorile morale privind familia, profesia si societatea. Aceste cunostinte sunt disponibile la nivel de studii postuniversitare de masterat. Consideram util pentru copii ca societatea civila sa aiba posibilitatea sã se implice, aducand aceste informatii vitale la nivelul scolii.
  4. Pentru copiii oamenilor simpli, iar dintre acestia mai ales pentru cei cu varste mai mici, pe langa stressul de care aminteam mai sus, mai existã si terorismul nerecunoscut oficial din partea celor care ii agreseazã fizic, psihic si moral. Articolele care privesc agresiunile (in special art. 124) prevad solutii cu eficacitate scazuta, neexistand o responsabilitate reala a scolii privind siguranta copiilor si a profesorilor, pentru perioada in care exista pretentia ca ei sã fie total sub controlul scolii. Deontologia personalului din invatamant este un exemplu elocvent de forma fara fond in privinta ocrotirii sanatatii fizice, psihice si morale a copiilor.

                  Aproape orice problema sociala actuala isi are originea si in cele prezentate mai sus. Indreptatirea demersului nu este justificata prin diplome si printr-o reputatie internationalã, ci printr-o experienta continua in cadrul educatiei permanente a omului simplu.”

Anexa notificarii:

text actual

text propus

expunere de motive

Art.3. (1) Invatamantul urmareste realizarea idealului educational Intemeiat pe valorile democratiei, pe aspiratiile individuale, sociale si contribuie la pastrarea identitatii nationale In contextul valorilor europene.

(2) Idealul educational al scolii romanesti consta In dezvoltarea libera si armonioasa a personalitatii individului In vederea unei integrari eficiente In societatea bazata pecunoastere

Art.3. (1) Invatamantul urmareste realizarea idealului educational Intemeiat pe valorile democratiei, pe aspiratiile individuale, sociale si contribuie la pastrarea identitatii nationale In contextul valorilor europene.

(2) Idealul educational al scolii romanesti consta In dezvoltarea libera si armonioasa a personalitatii individului In vederea unei integrari eficiente In societatea bazata pecunoastere

(3) Atingerea idealului educational are la baza parteneriatul activ al scolii cu familia.

1. Avand In vedere ca functia educativa a familiei este stipulata atat In Constitutia Romaniei (*) cat si In Codul Familiei (**), fiind recunoscut faptul ca exista o unitate Intre educatia In familie si educatia In societate (***),

 (*)-CONSTITUTIA ROMANIEI (republicare - Monitorul Oficial cu numarul 767 din data de 31 octombrie 2003)

Art. 29: Libertatea constiintei

(6)Parintii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine.

 

    (**)-CODUL FAMILIEI al Romaniei (republicare - Monitorul Oficial al Romaniei nr. 177 din 26 iulie 1993)

Art. 101

Parintii sunt datori sa ingrijeasca de copil. Ei sunt obligati sa creasca copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu insusirile lui, in conformitate cu telurile statului, spre a-l face folositor colectivitatii.

   

   (***) I.P.Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Bucuresti, Ed. Universul juridic, 2006, p. 16.

propunem Imbunatatirea proiectului Legii Invatamantului Preuniversitar prin introducerea urmatoarei modificari la art 3 care defineste scopul.

Descentralizarea Invatamantului preuniversitar va avea cu siguranta succes daca pe langa participarea la procesul de luare a deciziilor a reprezentantilor factorilor nonadministrativi, se va mentine si un parteneriat activ cu parintele sau tutorele fiecarui copil. Motivatia pentru acest parteneriat individual o reprezinta realitatea faptului ca niciunul dintre factorii administrativi sau nonadministrativi nu au responsabilitate reala In cazul esecului In viata al oricarui copil, datorat carentelor din procesul instructiv-educational sau erorilor de management.

Art.15. (3) Invatamantul prescolar, primar si secundar inferior constituie Invatamantul obligatoriu preuniversitar.

 Art.15. (3) Invatamantul primar si secundar inferior constituie Invatamantul obligatoriu preuniversitar.

2. Datorita neasumarii din partea institutiilor de Invatamant a nici unei responsabilitati privind consecintele carentelor procesului instructiv-educativ, propunem modificarea art. 15 (3), cu scopul de a lasa parintilor suficient timp pentru a asigura educatia copiilor minori a caror raspundere reala le revine lor (art 29 Constitutie).

                Ca argumente suplimentare mentionam efectele asupra:

(a)     coeficientului de inteligenta (IQ) - programele supraaglomerate (pline de excese teoretice) au drept consecinta nivelul scazut de cunostinte al elevilor, datorat lipsei motivatiei de a acumula si informatii care se dovedesc inutile cand ajung pe piata fortei de munca si angajatorii solicita cunostinte si abilitati potrivite unor ocupatii precise; managementul calitatii In Invatamant nu include indicatori de adaptabilitate, care sa evidentieze diferenta dintre cererea de informatii din piata fortei de munca si oferta de informatii din institutiile de Invatamant, astfel Incat nici nu exista posibilitatea de a fi remarcata ruptura scolii de realitate; In concluzie, In niciun caz solutia pentru slabele performante nu poate fi marirea perioadei de instructie, extinzand scoala obligatorie si asupra varstei prescolare;

(b)     coeficientului de sensibilitate emotionala (EQ)- deoarece succesul sau esecul In viata depinde si de inteligenta emotionala, iar aceasta nu se preda In scoala, școala care are un evident caracter de instructie si impunere si o evidenta finalitate de departajare fortata a copiilor, nu se justifica extinderea obligativitatii Invatamantului si asupra perioadei prescolare deoarece este exact acea perioada a copilariei In care ei pot beneficia de educatia data In familie si pot Invata sa Isi exprime inteligenta emotionala;

(c)     coeficientului de inteligenta sociala (SQ) - metoda traditionala bazata pe instructie, disciplina si impunere creeaza executanti care sa nu poata fi capabili sa ia atitudine Impotriva abuzurilor pe care le observa In societate; nu se justifica extinderea obligativitatii Invatamantului si asupra perioadei prescolare deoarece exact In aceasta perioada exista sansa pentru copii sa Isi cladeasca cu ajutorul familiei sistemul de valori morale, fundament al libertatii constiintei (art 29 Constitutie).

Cu siguranta Invatamantul romanesc va fi mai eficient, mai eficace si mai adaptabil la schimbarile din piata muncii, daca se va reduce durata obligatorie de scolarizare, daca se vor elimina excesele teoretice si daca se va lasa educatia timpurie In responsabilitatea parintilor sau a tutorilor legali.

-

Art…

(1) Pentru a atinge finalitatile declarate ale Invatamantului preuniversitar, pentru a consolida responsabilitatea morala a copiilor si a diminua erorile de orientare profesionala si esecul In viata al acestora, unitatea de Invatamant poate realiza parteneriate cu organizatii nonguvernamentale relevante.

 

3. Pentru a atinge In mod real si nu imaginar finalitatile (obiectivele) declarate ale Invatamantului preuniversitar (*), In contextul unei perioade de tranzitie In care s-a pus accent pe instructie In detrimentul educatiei (**), orientare care rezulta direct chiar si din textul actualului proiect de lege, pentru a consolida responsabilitatea morala a copiilor si a diminua erorile de orientare profesionala si esecul In viata al acestora,               

                (*)Proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar (2007):

    Art. 4. (1) Invatamantul romanesc are urmatoarele finalitati:

(a) asigurarea unei educatii de calitate si promovarea egalitatii de sanse;

(b) formarea si dezvoltarea competentelor-cheie specifice societatii bazate pe cunoastere, care ofera o baza pentru Invatarea permanenta si motiveaza pentru participarea activa la viata sociala si culturala;

(c) formarea unor reprezentari privind cultura nationala si universala si stimularea dialogului intercultural, In cadrul granitelor tarii si In afara acestora;

(d) educarea In spiritul respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, al demnitatii si al tolerantei, al schimbului liber de opinii;

(e) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice, fata de arte si a respectului fata de natura si de mediul Inconjurator;

(f) formarea unui set de valori individuale si sociale care sa orienteze comportamentul si cariera absolventilor;

(g) dezvoltarea gandirii critice si a creativitatii.

(2) Finalitatile scolii romanesti se realizeaza prin intermediul unor strategii didactice moderne,       fundamentate pe dezvoltarile din domeniul stiintelor educatiei si adaptate la contexte variate de practica scolara.

  (**) T. Opris, Drama Invatamantului romanesc de azi, Bucuresti, Ed. Roza Vanturilor, 2004, p. 158-162 (Absenta unei viziuni globale sub masca „integrarii”) .

propunem introducerea unui nou articol, dupa articolului 10.

 

  

text actual

text propus

expunere de motive

Art. 124. (1) Administratia publica locala asigura fonduri pentru cresterea sigurantei elevilor si a personalului din sistemul educational In unitatile de Invatamant si In perimetrul acestora.

Consiliul de administratie al unitatilor de Invatamant stabileste masuri pentru prevenirea si combaterea indisciplinei si violentei In scoli.

(2) Elevii si personalul din Invatamant beneficiaza de polita de asigurare de grup In caz de accidente pe perioada cat Isi desfasoara activitatea In unitatea de Invatamant. Fondurile aferente vor fi asigurate de la bugetele consiliilor locale.

 

Art. 124. (1) Administratia publica locala asigura fonduri pentru cresterea sigurantei elevilor si a personalului din sistemul educational In unitatile de Invatamant si In perimetrul acestora.

Consiliul de administratie al unitatilor de Invatamant stabileste masuri pentru prevenirea si combaterea indisciplinei si violentei In scoli.

(2) Elevii si personalul din Invatamant beneficiaza de polita de asigurare de grup In caz de accidente pe perioada cat Isi desfasoara activitatea In unitatea de Invatamant. Fondurile aferente vor fi asigurate de la bugetele consiliilor locale.

(3) Unitatile de Invatamant sunt responsabile pentru siguranta elevilor si a personalului din sistemul educational pentru timpul cat acestia sunt In unitatile de Invatamant sau In perimetrul acestora. In situatiile In care fie elevul, fie personalul au suferit prejudicii fizice, psihice sau morale, unitatile de Invatamant raspund civil In conditiile legii civile.

4.2 Deoarece In proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar nu exista pentru institutia de Invatamant nici o responsabilitate privind siguranta copiilor pentru perioada In care sunt In incinta scolii, ci doar o pozitionare abstracta prin articolul 124, propunem completarea acestui articol.

Este suficient sa supunem atentiei un singur caz mediatizat In luna decembrie 2007 In care un baiat de la ªcoala nr.2 din Zimnicea, judetul Teleorman Indura batjocuri greu de imaginat, fiind fortat de catre elevi mai mari sa Il sarute pe unul dintre ei, și primind si o serie de lovituri crunte, acestea fiind aspecte care nu pot intra In niciun fel sub acoperirea unei polite de asigurare de grup.

 

11 decembrie 2007, 11:35, Pro Tv

Zimnicea: Umilinta si violenta la scoala

 

Pentru aceasta lezare morala si fizica, dvs cum credeti ca ar trebui sa fie responsabilizata institutia de Invatamant fata de acel copil? Ce viitor ii mai poate prezice un psiholog acelui copil? Ce rezultate la invatatura ar mai trebui sa astepte profesorii de la un copil terorizat?

Acest terorism va continua sa produca victime atat timp cat nu se recunoaste ca reprezinta o boala a sistemului de Invatamant.

 

text actual

text propus

expunere de motive

-

Art…

(1) Metodologia si continutul cadru al documentului de parteneriat dintre institutia de Invatamant si reprezentantul legal al elevului vor fi elaborate de catre Ministerul Educatiei.

 

5. Pentru viabilitatea completarii propuse prin propunerea 1, trebuie sa fie aplicate separat prevederile articolului 135 (2) din proiectul Legii Invatamantului Preuniversitar, realizandu-se metodologiile si documentele care decurg din introducerea acestor articole.

 

 (Art. 135. (2) In termen de 6 luni de la intrarea In vigoare a prezentei legi, dar nu mai tarziu de Inceputul anului scolar urmator, Ministerul Educatiei elaboreaza metodologiile, regulamentele si procedurile ce decurg din aplicarea ei, stabileste masurile tranzitorii Impreuna cu federatiile sindicale reprezentative din Invatamant si cu consultarea altor parteneri sociali.)