PM2 D17P4/1 - momentul 02. Includerea unui concept al SPMSC in Pactul National pentru Educatie

Primul si cel mai important amendament al „Societatii pentru Proiecte Morale Structurate Calitativ” si anume acela al necesitatii unui parteneriat intre parinti si sistemul educativ a fost luat in considerare si a devenit unul din cele opt obiective ale PACTULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE intre partidele politice din Romania anului 2008.

Multumim persoanelor care au sustinut conceptul parteneriatului dintre parinti si sistemul educativ, facand ca dintre sutele de propuneri de amendare, sa fie apreciat si sa fie luat in considerare ca obiectiv national pentru educatie.

In cazul in care conceptul nu ne-a apartinut doar noua ci si altor parti care au propus exact acelasi amendament, ne bucuram pentru viziunea asemanatoare.

 

Textul Pactului Educational pentru Educatie din 5.03.2008 :

 

PACTUL NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE

Conştienţi de faptul  că  România  este  o ţară care se confruntă în momentul de faţă cu riscuri majore pe termen lung, întrucât sistemele sale de educatie si de cercetare inregistreaza decalaje semnificative fata de standardele, practicile si rezultatele din tarile Uniunii Europene, tari in care cunoasterea a devenit resursa cea mai importanta a dezvoltarii economico-sociale si personale,

Preocupaţi de perspectiva ca decalajul fata de tarile membre ale Uniunii Europene sa creasca,

Îngrijoraţi de posibilitatea ca generaţiile viitoare să fie la maturitate din ce în ce mai puţin competitive pe piaţa muncii şi tot mai puţin pricepute în gestionarea vieţii personale, printr-o invatare pe tot parcursul vietii,

Convinşi că, fără o intervenţie decisă şi coerentă, fara un efort permanent, real si sustinut al institutiilor responsabile, riscăm ca economia să  stagneze,  ca  dependenţa  noastră  de  inovaţiile  venite  din  afară  să sporească, iar democraţia să funcţioneze cu sincope,

In acord cu responsabilitatile Romaniei care decurg din „Agenda Lisabona”, privind cresterea competitivitatii economice,

Noi, reprezentanţii partidelor politice parlamentare, ai instituţiilor şi organizaţiilor subsemnate, ne angajăm solemn ca, în toate acţiunile noastre viitoare referitoare la educaţia naţională, să urmărim atingerea următoarelor OBIECTIVE:

  1. Modernizarea  sistemului si a institutiilor de educaţie  în  perioada  2008-2013,  astfel încât în viitor scoala romaneasca sa fie competitiva pe plan european si global. Ne angajăm să respingem improvizaţiile şi  să  asiguram modernizarea sistemului de educatie cu responsabilitate, pentru a da coerenta parcursurilor si optiunilor individuale, in particular printr-o schimbare curriculara substantiala, care sa fie orientata de competentele-cheie ce trebuie dobandite in scoala. Aceste competente trebuie sa fie clar determinate pentru fiecare nivel de studiu si compatibile cucerintele noii economii a cunoasterii. Schimbarea curriculara se cuvine intemeiata pe o analiza amanuntita si sa fie insotita de o strategie de implementare riguroasa.
  2. Asigurarea in perioada 2008-2013, din alocarea bugetara anuala, a minimum a 6% dinPIB pentru educatie si a minimum 1% pentru cercetare, pentru a aseza sistemele de educatie si de cercetare pe o temelie financiara solida, pe durata medie si lunga. Garantam familiilor, elevilor si profesorilor ca regulile sistemului de educatie nu se vor schimba de la an la an, ca acesta va fi finantat constant in functie de obiective clare si asumate transparent, de rezultate si indicatori de performanta stabiliti clar si distinct pentru fiecare nivel de educatie. Garantam, de asemenea, depolitizarea si profesionalizarea managementului institutiilor de educatie si cercetare.
  3. Transformarea educatiei timpurii intr-un bun public, realizarea unei educatii scoalre obligatorii de 10 ani si garantarea unui acces neingradit la educatie gratuita pana la absolvirea liceului. Doar in acest fel Romania se poate racorda la societatea cunoasterii, pregatind generatiile succesive din scoli si licee pentru a beneficia din plin de Procesul Bologna, adoptat deja de Universitatile de la noi.
  4. Descentralizarea comprehensiva-financiara, curriculara si de resurse umane-, adaptarea curriculumului la nevoile specifice dezvoltarii personale, la cerintele pietei fortei de munca si ale fiecarei comunitati, in baza principiului subsidiaritatii. Acestea asigura conditiile pentru ca parintii, autoritatile locale si societatea civila sa devina parteneri responsabili ai formarii viitoarelor generatii de elevi, astfel incat scoala sa fie plasata in centrul vietii comunitatii si sa raspunda nevoilor de dezvoltare a acesteia. Garantam autonomia institutiilor de invatamant sustinute de comunitatile locale, daca ele produc egalitate de sanse. Sustinem calitatea educatiei, indiferent de forma de capital, public sau privat, al furnizorului de educatie.
  5. Adoptarea principiului „finantarea urmeaza elevul / prescoalrul” in invatamantul preuniversitar, respectiv a principiului „finantarii multianuale, pe cicluri si programe de studii si pe proiecte” in invatamantul universitar. Intrucat finantarea urmeaza elevul, scolile mai bune vor avea cautare, iar cele care n-au performanta vor fi obligate sa se redreseze. Prin finantarea pe baza deproiecte, programe si cicluri de studii, se va produce diferentierea Universitatilor. Plecand de la un sistem transparent si coerent de indicatori de referinta, ca baza a finantarii, sustinem ierarhizarea, cat mai curand posibil, a Universitatilor, diferentierea acestora in Universitati centrate pe studii de licenta, Universitati care vor organiza studii de licenta si masterat, ca si Universitati centrate pe studii doctorale si cercetare.
  6. Adoptarea unei carte a drepturilor si libertatilor in educatie, care sa garanteze accesul la o educatie de calitate. Invatamantul romanesc nu are nevoie doar de un statut al personalului didactic, ci si de un statut al elevului si al studentului. Activitatea profesorilor, precum si angajarea parintilor ca parteneri ai sistemului educativtrebuie sa se inscrie in acest cadru oferit de drepturile si libertatile elevilor si studentilor.
  7. Definirea unei arii de educatie prioritara, pentru a depasi decalajul care separa in mod dramatic mediul rural de cel urban sau diferite categorii sociale de cetateni din Romania. Principiul solidaritatii impune societatii un efort suplimentar acolo unde exista diferentieri, discriminari sau decalaje care tind sa excluda, sa marginalizeze sau sa dezavantajeze pe unii dintre semenii nostri. Indiferent de originea etnica, de tipul de dizabilitati, de locul in care s-au nascut, de resursele de care dispun familiile dinc are provin, elevii si studentii din Romania trebuie sa beneficieze de aceleasi oportunitati de invatare. Scoala trebuie sa creeze in continuare egalitate civica si sanse egale, nicidecum discriminare si inechitate. Acest principiu va fi aplicat in comunitatile locale, inclusiv in cele in care invatamantul se desfasoara in limbile minoritatilor etnice. In particular, va fisprijinita invatarea limbii romane de catre copiii care provin din randurile minoritatilor nationale.
  8. Educatia permanenta va deveni baza sistemului educational din Romania si va fi extinsa astfel incat pana in 2013 sa includa cel putin 12% din formta de munca activa a tarii. Baza legislativa a educatiei va fireconstruita in mod corespunzator. Resursele vor fi in aceeasi masura publice si private,fiscalitatea va ramane astfel adaptata incat sa stimuleze investitiile personale si corporatiste in formarea pe tot parcursul vietii. Programele de formare continua vor fi consacrate in variante inovative si atractive printr-un sistem de evaluare, selectie si premiere publica. Pana in 2013 va fi finalizat Cadrul national al Calificarilor, compatibil cu cel european.

Prevederile Pactului se aplica in mod nediscriminatoriu invatamantului in limba romana, in limbile minoritatilor nationale si in limbi de circulatie internationala.

Initiatorii Pactului vor desemna o comisie care sa monitorizeze aplicarea acestuia si sa prezinte anual in Parlament un Raport privind progresele in realizarea obiectivelor sus-mentionate. Raportul va fi supus dezbaterii publice.

Aceste 8 obiective vor fi reperele elaborarii, in maximum 18 luni, a unei strategii coerente si unitare privind sistemul si institutiile de educatie.

 

Presedintele Partidului Social Democrat

Mircea Geoana

 Presedintele Partidului Democrat-Liberal

Emil Boc

 Presedintele Partidului National Liberal

Calin Popescu-Tariceanu

 Presedintele Partidului Romania Mare

Corneliu Vadim Tudor

 Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania

Bela Marco

 Presedintele Partidului Conservator

Daniela Popa

 Liderul Grupului Parlamentar al Minoritatilor Nationale

Varuja Pambuccian

 Presedintele Romaniei

Traian Basescu