PM2 D17P4/1 - momentul 03. Transpunerea obiectivului 8 din Pactul National in legislatia in vigoare privind educatia nationala valabila la 1 decembrie 2012

Mentionam ca facem cunoscute public aceste detalii deoarece abia acum se incheie perioada la care s-a referit acest Pact National pentru Educatie si se poate face un bilant al indeplinirii sau neindeplinirii promisiunilor politice fata de familiile din care provin copiii care urmeaza scoala publica in Romania.

La sfarsitul anului 2012 constatam urmatoarele:

  1. A fost adoptata de catre Parlamentul Romaniei Legea educatiei nationale nr.1 din 5 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta lege a fost adoptata în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia României, republicata, în urma angajarii raspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedinta comunã din data de 28 octombrie 2010.

Legea educatiei nationale include referiri la solicitarile Asociatiei „Societatea pentru Proiecte Morale Structurate Calitativ” si in special la conceptul preluat prin obiectivul 8 din Pactul National pentru Educatie din 2008, privind parteneriatul dintre parinti si sistemul educativ:

 Art. 86

(1)Unitatile de învatamant incheie cu parintii, în momentul înscrierii anteprescolarilor, respectiv a prescolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un contract educational, în care sunt înscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor. Contractul educational-tip este aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului si este particularizat, la nivelul fiecarei unitati de învatamant, prin decizia consiliului de administratie.

(2)Nerespectarea prevederilor contractului educational-tip de cãtre unitatea de învatamant este sanctionata de inspectoratul scolar, in conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(3)Parintele sau tutorele legal este obligat sa ia mãsuri pentru scolarizarea elevului, pe perioada invatamantului obligatoriu.

(4) Parintele sau tutorele legal raspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul scolii, cauzate de elev.